Pressrelease

En presentation kommer hållas via Teams 17/4 kl. 08.30, där VD presenterar rapporten. Du kan delta genom att registrera dig på nedanstående länk:

Registration Form

 

För ytterligare information om Nilörn, kontakta:

Krister Magnusson, CEO                   

Tel: +46704-852 114. E-post: krister.magnusson@nilorn.com

 

 

Generellt om Nilörngruppen

Nilörngruppen är ett globalt företag, grundat på 1970-talet, med expertis inom hur man adderar värde för varumärken genom varumärkesbyggande och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer, främst till kunder inom mode- och klädindustrin. Nilörngruppen erbjuder kompletta, kreativa och skräddarsydda koncept inom varumärkesbyggande, design, produktutveckling och logistiklösningar. Koncernen verkar genom sina egna företag i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Portugal, Hongkong, Indien, Turkiet, Kina, Bangladesh, Italien, Schweiz, Vietnam, USA och Pakistan. Se även: www.nilorn.se