Press release

 

Perioden juli – september

 • Orderingången ökade med 44 procent till 236 (162) MSEK
 • Omsättningen ökade med 38 procent till 203 (147) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 29,3 (20,4) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 20,8 (14,4) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,82 (1,26) SEK

 

Perioden januari – september

 • Orderingången ökade med 27 procent till 587 (464) MSEK
 • Omsättningen i SEK ökade med 24 procent till 554 (445) MSEK
 • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 591 (445) MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 33 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 79,4 (29,5) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 57,1 (19,0) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 5,0 (1,66) SEK
 • Nettokassan (skuld) exklusive IFRS 16 uppgick till 59 (4) MSEK

 

FÖR YTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

CEO, Krister Magnusson

Mobil: 0704-85 21 14

E-mail: krister.magnusson@nilorn.com

 

 

 

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl 08,00.