Nilörngruppen AB publicerade idag Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2021 på bolagets webbplats, www.nilorn.se.

Borås den 12 april 2022

 Vid frågor kontakta:

Krister Magnusson

CEO

M: +46 704 852 114

E: krister.magnusson@nilorn.com

 

 

 

 

Denna information är sådan som Nilörngruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12/4 2022 kl. 16,30 CET.