Downloads

Kompletterade förslag till beslutspunkter på Årsstämman i Nilörngruppen den 3 maj 2022; nyval föreslås av Ann-Christine Hvittfeldt och Magnus Johansson

Inför årsstämman i Nilörngruppen den 3 maj 2022 har bolagets huvudägare AB Traction lämnat följande kompletterande förslag i enlighet med den kallelse som offentliggjordes den 25 april 2022. Traction äger ca 58% av rösterna i bolaget.

Punkt 9. Antalet styrelseledamöter föreslås oförändrat till fem stycken och inga styrelsesuppleanter.

Punkt 10. Arvodet år styrelsen föreslås utgå med 120.000 (100.000 kr) kr per ledamot och 240.000 k (200.000 kr) till ordföranden, totalt 720.000 kr.

Punkt 11. Omval föreslås av styrelseledamöterna Henrik Lange, Johan Larsson, och Petter Stillström. Nyval föreslås av Ann-Christine Hvittfeldt och Magnus Johansson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Petter Stillström.

Ann-Christine Hvittfeldt är idag verksam som handledare till Västsvenska Handelskammarens VD-nätverk EXEC, ordförande i Brålanda Industri AB, Berlex AB och Netgroup Engineering AB. Därtill ledamot i bl.a. Luftfartsverket, Skaraborgs Ortopedservice AB, Vadsbo SwitchTech Group AB och Intereast Transport AB. Tidigare ledamot i ett flertal företag däribland Green Cargo.  Ann-Christine har en betydande operativ erfarenhet inom transport och logistik i företag som Volvo, Speedcargo AB och Hemtex. Ann-Christine, född 1966 med ekonomutbildning.

Magnus Johansson är idag global marknadschef på Picadeli AB, marknadsledare inom självplocksallad genom sina högteknologiska salladsbarer med verksamhet på sju marknader i Europa samt USA. Tidigare marknadsdirektör på bl.a. Gina Tricot AB och MQ Retail AB. Magnus har en betydande operativ erfarenhet inom varumärkesstrategier och digitalisering. Magnus, född 1973, har en masterexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Såväl Ann-Christine Hvittfeldt som Magnus Johannsson är oberoende av Nilörngruppen och dess huvudägare samt äger inga aktier i Nilörngruppen.

 

Borås den 26 april 2022

Nilörngruppen AB (publ)

Styrelsen

 

Allmänt om Nilörngruppen

Nilörngruppen är ett globalt företag, grundat på 1970-talet, med expertis inom hur man tillför varumärken värde genom branding och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer till framförallt kunder inom mode och konfektionsindustrin. Nilörngruppen erbjuder kompletta, kreativa och skräddarsydda koncept inom branding, design, produktutveckling samt logistiska lösningar. Koncernen bedriver verksamhet via egna bolag i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Portugal, Hongkong, Indien, Turkiet, Kina, Bangladesh, Italien och Pakistan. Partnerbolag finns i Tunisien, USA och Schweiz. Se även www.nilorn.se .